top of page
IMG_0343.jpg
Sentence Builders agus aonaid foghlama

Is leabhar oideachasúil é Ord agus Abairt.

 

Díríonn gach aonad ar chomhréir na teanga, ar cheart úsáid an struchtúir agus ar phatrúin ghramadaí chruinne na Gaeilge i gcomhthéasc shioballais litríochta na hiar -bhunscoile (T2), ach go háirithe.

Logo COGG (1).jpg

Cén chaoi a n-oibríonn Ord agus Abairt?

Tá meascán de thascanna scríofa, éisteachta, labhartha agus léitheoireachta ar fáil sa leabhar seo. 

Téann tascanna an leabhair seo leis na cuir i láthair PowerPoint (PPT) nó bileoga oibre (BO) atá ar fáil ar anseo. Tá ar an múinteoir an leabhar Ord agus Abairt a úsáid leis na PPT nó BO chun na haonaid foghlama a chur i bhfeidhm agus i gcrích go héifeachtach sa rang.

Baile: Product Slider

Leabhair eile 

Leabhair a mholann muid

Screenshot_20220908-175040_WhatsApp.jpg

Irish Sentence Builders
Beginner to Pre-Intermediate

Aoife agus Órla de Buitléir

Is leabhar saothair é Irish Sentence Builders atá dírithe ar shealbhú na Gaeilge do dhuine ar bith. Tosaíonn gach aonad le Sentence Builder agus leanann tascanna agus cleachtaí atá bunaithe air. Tá an acmhainn iontach seo feiliúnach do mhúinteoirí ranga, do scoláirí agus d'fhoghlaimeoirí fásta a bhfuil suim acu feabhas a chur ar theanga na tíre seo. Tá 19 n-aonad a bhfuil ábhar an tsiollabais ar fáil ann atá oiriúnach do bhunscoileanna agus do mheánscoileanna araon.

Is féidir leat an leabhar a cheannach anseo

Irish Sentence Builders
Listening Book

Aoife agus Órla de Buitléir

Is leabhar é a dhíríonn ar thascanna éisteachta amháin é an leabhar seo. Tá ábhar an leabhair seo bunaithe ar na topaicí ón gcéad leabhar rud a chaillíonn go bhfuil béim ar scileanna cluastuisceanna agus díchódú na teanga. Tá naoi n-aonad déag ann a phléann téamaí éagsúla cur i gcás mé féin & mo theaghlach, tréithe pearsanta, caitheamh aimsire, an scoil agus leathanta saoire. 

 

Cé air a bhfuil an leabhar seo dírithe? 

Tá an leabhar seo oiriúnach do dhaltaí agus do mhúinteoirí araon gan trácht a dhéanamh ar na foghlaimeoirí agus na glantosaitheoirí! Tá freagraí agus scríbhinn gach tasc ar fáil ag deireadh chuile aonad rud a chiallaíonn go bhfuil tú in ann an teanga a fhoghlaim go neamspleách. Tá meascán canúintí sa leabhar a fhreastlaíonn ar gach duine timpeall na cruinne.

Is féidir leat an leabahr a cheannach anseo

Screenshot_20220914-174843_Facebook.jpg

Údair Ord agus Abairt

20200912_174710.jpg

Aoife agus Órla  de Buitléir

Old Book

"Nuair a bhíonn an t-ord i gceart, tagann an abairt … is as sin a ghin ainm an leabhair"

Aoife agus Órla de Buitléir 

Téigh i dteagmháil linn

Thanks for submitting!

bottom of page